FITXA DE COMUNICACIÓ DE NOVES LOCALITATS D'ESPÈCIES


Camps Obligatoris


Espècie i data de localització

Espècie
Data
Nom

Coordenades:

ETRS89 * Es important que compleixi aquest format
X
Y
Z ( Opcional )

UTM 10KM
UTM 10KM

UTM 1KM
UTM 1KM

Foto identificativa

* Max 10MB


Dades de contacte

Correu
Codi de col·laborador ( Opcional ) ?

Camps opcionals


Mostrar / Ocultar

Localització de l'espècie

Comarca
Municipi
Finca
Paratge


Propietari de la finca

Nom
Adreça
Població
Telèfon

Qualificació del terrenyEspai Natural Protegit

No
Si
  • ENPE
  • PEIN
  • XN2000
  • Altres
Nom/identificació

Superfície ocupada


Abundància (nombre de peus/individus)


Estat d'invasió


Observacions


Altres imatges i mapes

Per habilitar aquest apartat necessites estar registrat i iniciar sessió.* Autoritzo a EXOCAT i al DTES a tenir i utilitzar les meves dades i imatges. Aquestes no s'utilitzarán per a cap fi comercial ni seràn donades a tercers.